Резултати от прогнозите (13 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (13 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 ноември (+5.4); общо ноември (+0.41)

Златен мач: общо ноември (+17.76)

Твърд мач: общо ноември (+8.18)

Изненада на деня: общо ноември (-6.4)

Консултант: 13 ноември (+14.61); общо ноември (+73.71)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (-2.59)

Златни прогнози: 13 ноември (+3.15); общо ноември (+37.84)

Сребърни прогнози: 13 ноември (-0.99); общо ноември (+64.93)