Резултати от прогнозите (13 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (13 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 май (+5.85); общо май (+28.61)

Златен мач: 13 май (+7.25); общо май (+26.46)

Твърд мач: 13 май (+1.8); общо май (+9.35)

Изненада на деня: 13 май (+4.48); общо май (+0.48)

Консултант: 13 май (+15.92); общо май (+78.9)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 13 май (+9.05); общо май (+16.93)

Златни прогнози: 13 май (+9.74); общо май (+20.82)

Сребърни прогнози: 13 май (+37.13); общо май (+105.13)