Резултати от прогнозите (13 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (13 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 февруари (-8); общо февруари (+6.55)

Златен мач: 13 февруари (-5); общо февруари (-6.05)

Твърд мач: 13 февруари (+1.76); общо февруари (+6.24)         

Изненада на деня: 13 февруари (-5); общо февруари (-13)

Консултант: 13 февруари (-8.48); общо февруари (-40.04)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-14.52)

Златни прогнози: 13 февруари (-12.76); общо февруари (-17.13)

Сребърни прогнози: 13 февруари (-0.44); общо февруари (+43.78)