Резултати от прогнозите (13 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (13 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 декември (+4.96); общо декември (+17.51)

Златен мач: 13 декември (-8); общо декември (-22.66)

Твърд мач: 13 декември (+1.6); общо декември (-4.61)

Изненада на деня: общо декември (-18)

Консултант: 13 декември (-21.93); общо декември (-128.67)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-10.89)

Златни прогнози: общо декември (-13.04)

Сребърни прогнози: 13 декември (-25.89); общо декември (-0.93)