Резултати от прогнозите (12 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (12 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 юни (+5.6); общо юни (+4.85)

Златен мач: 12 юни (-4); общо юни (+1.48)

Твърд мач: 12 юни (+2.7); общо юни (-15.06)

Изненада на деня: 12 юни (-3); общо юни (-0.75)

Консултант: 12 юни (-16.45); общо юни (-16.03)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 12 юни (+5.6); общо юни (+18)

Златни прогнози: 12 юни (+5.6);общо юни (+5.2)

Сребърни прогнози: 12 юни (-8.95); общо юни (+9.01)