Резултати от прогнозите (12 юли)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (12 юли)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 юли (-4); общо юли (-34.18)

Златен мач: общо юли (+1)

Твърд мач: общо юли (+9.38)

Изненада на деня: общо юли (+4)

Консултант: 12 юли (+1.58)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юли (-16.73)

Златни прогнози: 12 юли (+3.6); общо юли (-12.13)

Сребърни прогнози: 12 юли (-2.02); общо юли (-10.08)