Резултати от прогнозите (12 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (12 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 януари (+4.9); общо януари (+17.07)

Златен мач: 12 януари (-5); общо януари (-3.77)

Твърд мач: 12 януари (-8); общо януари (-21.22)

Изненада на деня: 12 януари (-3); общо януари (-18)

Консултант: 12 януари (-10.62); общо януари (-51.47)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 12 януари (+4.9); общо януари (+17.11)

Златни прогнози: общо януари (-11.2)

Сребърни прогнози: 12 януари (-2.5); общо януари (-34.21)