Резултати от прогнозите (12 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (12 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 септември (+4.4); общо (+7.86)

Златен мач: 12 септември (-6); общо (-18)

Твърд мач: 12 септември (+3.24); общо (-11.77)

Изненада на деня: 12 септември (+5.7); общо (+18.85)

Консултант: 12 септември (+0.36); общо (-12.96)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 12 септември (+8.84); общо (+16.45)

Златни прогнози: 12 септември (-19.75); общо (-1.85)

Сребърни прогнози: 12 септември (-4.42); общо (-28.19)