Резултати от прогнозите (12 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (12 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 октомври (-7); общо (-9.18)

Златен мач: общо (-11.1)

Твърд мач: общо (+4.09)

Изненада на деня: общо (+0.75)

Консултант: 12 октомври (-4.12); общо (-2.98)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+4.56)

Златни прогнози: общо (+19.28)

Сребърни прогнози: 12 октомври (+0.36); общо (+29.09)