Резултати от прогнозите (12 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (12 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 ноември (+3.85); общо ноември (-4.99)

Златен мач: общо ноември (+17.76)

Твърд мач: общо ноември (+8.18)

Изненада на деня: общо ноември (-6.4)

Консултант: 12 ноември (+4.41); общо ноември (+59.1)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (-2.59)

Златни прогнози: 12 ноември (+9.61); общо ноември (+34.69)

Сребърни прогнози: 12 ноември (+2.41); общо ноември (+65.92)