Резултати от прогнозите (12 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (12 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 март (+4.56); общо март (-13.3)

Златен мач: 12 март (-4); общо март (+15.81)

Твърд мач: 12 март (+1.6); общо март (+15.59)

Изненада на деня: 12 март (-4); общо март (-17)

Консултант: 12 март (-36.36); общо март (+32.52)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 12 март (+1.95); общо март (+8.22)

Златни прогнози: 12 март (-5.08); общо март (-43.24)

Сребърни прогнози: 12 март (-37.65); общо март (+63.95)