Резултати от прогнозите (12 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (12 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 май (+6.4); общо май (+22.76)

Златен мач: общо май (+19.21)

Твърд мач: общо май (+7.55)

Изненада на деня: общо май (-4)

Консултант: 12 май (+26.93); общо май (+62.98)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо май (+7.88)

Златни прогнози: общо май (+11.08)

Сребърни прогнози: 12 май (+32.03); общо май (+68.6)