Резултати от прогнозите (11 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (11 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 юни (+4.4); общо юни (-0.75)

Златен мач: 11 юни (+4.98); общо юни (+5.48)

Твърд мач: 11 юни (-8); общо юни (-17.76)

Изненада на деня: 11 юни (-3); общо юни (+2.25)

Консултант: 11 юни (+14.37); общо юни (+0.42)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+12.4)

Златни прогнози: 11 юни (-8); общо юни (-0.4)

Сребърни прогнози: 11 юни (+6.86); общо юни (+17.96)