Резултати от прогнозите (11 септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (11 септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 септември (+6.4); общо (+3.46)

Златен мач: 11 септември (-4); общо (-12)

Твърд мач: 11 септември (+0.99); общо (-15.01)

Изненада на деня: 11 септември (+4.75); общо (+13.15)

Консултант: 11 септември (-2.83); общо (-13.32)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+7.61)

Златни прогнози: 11 септември (+0.44); общо (+17.9)

Сребърни прогнози: 11 септември (+5.4); общо (-23.77)