Резултати от прогнозите (11 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (11 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо ноември (-8.84)

Златен мач: общо ноември (+17.76)

Твърд мач: общо ноември (+8.18)

Изненада на деня: общо ноември (-6.4)

Консултант: 11 ноември (+2.94); общо ноември (+54.69)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо ноември (-2.59)

Златни прогнози: общо ноември (+25.08)

Сребърни прогнози: 11 ноември (+1.44); общо ноември (+63.51)