Резултати от прогнозите (11 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (11 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 март (-8); общо март (-17.86)

Златен мач: общо март (+19.81)

Твърд мач: 11 март (+0.72); общо март (+13.99)

Изненада на деня: общо март (-13)

Консултант: 11 март (-0.65); общо март (+68.88)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 11 март (+3.48); общо март (+6.27)

Златни прогнози: 11 март (-38.16)

Сребърни прогнози: 11 март (-12.33); общо март (+101.6)