Резултати от прогнозите (11 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (11 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 февруари (-8); общо февруари (+9.8)

Златен мач: общо февруари (-9.75)

Твърд мач: общо февруари (+1.24)

Изненада на деня: общо февруари (-8)

Консултант: 11 февруари (-7.19); общо февруари (-45.08)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-5.52)

Златни прогнози: 11 февруари (-16); общо февруари (-8.36)

Сребърни прогнози: 11 февруари (+5.81); общо февруари (+28.35)