Резултати от прогнозите (11 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (11 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 декември (-8); общо декември (+9.05)

Златен мач: 11 декември (+5.64); общо декември (-8.66)

Твърд мач: 11 декември (+2.24); общо декември (+1.79)

Изненада на деня: 11 декември (-8); общо декември (-18)

Консултант: 11 декември (-42.02); общо декември (-58.44)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-5.39)

Златни прогнози: 11 декември (-12.76); общо декември (-8.45)

Сребърни прогнози: 11 декември (-10.25); общо декември (+17.53)