Резултати от прогнозите (10 юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (10 юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 юни (-8); общо юни (-5.15)

Златен мач: общо юни (+0.5)

Твърд мач: 10 юни (-8); общо юни (-9.76)

Изненада на деня: общо юни (+5.25)

Консултант: 10 юни (-10.35); общо юни (-13.95)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо юни (+12.4)

Златни прогнози: общо юни (+7.6)

Сребърни прогнози: 10 юни (-10.35); общо юни (-13.95)