Резултати от прогнозите (10 октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (10 октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 октомври (-8); общо (-7.58)

Златен мач: 10 октомври (+4.9); общо (-11.1)

Твърд мач: 10 октомври (-8); общо (+4.09)

Изненада на деня: 10 октомври (-2); общо (+0.75)

Консултант: 10 октомври (-4.88); общо (+17.35)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо (+4.56)

Златни прогнози: общо (+19.28)

Сребърни прогнози: 10 октомври (-0.11); общо (+30.8)