Резултати от прогнозите (10 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (10 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 ноември (-7); общо за ноември (-8.84)

Златен мач: общо за ноември (+17.76)

Твърд мач: 10 ноември (+3.52); общо за ноември (+8.18)

Изненада на деня: общо за ноември (-6.4)

Консултант: 10 ноември (+2.84); общо за ноември (+51.75)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо за ноември (-2.59)

Златни прогнози: общо за ноември (+25.08)

Сребърни прогнози: 10 ноември (+2.36); общо за ноември (+62.07)