Резултати от прогнозите (10 февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (10 февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 февруари (-6); общо февруари (+17.8)

Златен мач: общо февруари (-9.75)

Твърд мач: общо февруари (+1.24)

Изненада на деня: общо февруари (-8)

Консултант: 10 февруари (-1.81); общо февруари (-37.89)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо февруари (-5.52)

Златни прогнози: общо февруари (+7.64)

Сребърни прогнози: 10 февруари (+4.99); общо февруари (+22.54)