Резултати от прогнозите (10 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (10 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 април (-7); общо април (-6)

Златен мач: 10 април (-5);общо април (-3.25)

Твърд мач: 10 април (+2.25); общо април (-6.4)

Изненада на деня: 10 април (-4); общо април (-31)

Консултант: 10 април (-2.9); общо април (-12.72)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо април (-13.8)

Златни прогнози: 10 април (-11.45); общо април (+32.32)

Сребърни прогнози: 10 април (+8.9); общо април (-12.44)