Резултати от прогнозите (1 януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (1 януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 януари (+4.55)

Златен мач: 1 януари (+3.7)

Твърд мач: 1 януари (-9)

Консултант: 1 януари (-7.95)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 1 януари (-9)

Сребърни прогнози: 1 януари (-0.85)