Резултати от прогнозите (1 ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (1 ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 ноември (+5.04)

Златен мач: 1 ноември (+6.96)

Твърд мач: 1 ноември (+3.06)

Консултант: 1 ноември (+24.02)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 1 ноември (+5.04)

Златни прогнози: 1 ноември (+13.46)

Сребърни прогнози: 1 ноември (+18.84)