Резултати от прогнозите (1 март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (1 март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 март (+5.67)

Златен мач: 1 март (+6.51)

Твърд мач: 1 март (+4.05)

Консултант: 1 март (+5.61)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 1 март (+12.54)

Златни прогнози: 1 март (-3.64)

Сребърни прогнози: 1 март (+10.21)