Резултати от прогнозите (1 май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (1 май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 май (+6.4)

Златен мач: 1 май (+7.7)

Изненада на деня: 1 май (-4)

Консултант: 1 май (+6.73)

Платени прогнози

Златни прогнози: 1 май (+14.1)

Сребърни прогнози: 1 май (+3.67)