Резултати от прогнозите (1 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (1 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 декември (-4)

Твърд мач: 1 декември (+3.04)

Изненада на деня: 1 декември (-3)

Консултант: 1 декември (+4.36)

Платени прогнози

Златни прогнози: 1 декември (+3.04)

Сребърни прогнози: 1 декември (-1.56)