Резултати от прогнозите (1 април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнозите (1 април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 1 април (+4.4)

Златен мач: 1 април (+6.8)

Изненада на деня: 1 април (-4)

Консултант: 1 април (+8.66)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 1 април (+4.4)

Златни прогнози: 1 април (+6.8)

Сребърни прогнози: 1 април (-1)