Резултати от прогнози (17 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнози (17 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: общо декември (+22.38)

Златен мач: общо декември (-26.66)

Твърд мач: 17 декември (+2.4); общо декември (+1.61)

Изненада на деня: общо декември (-18)

Консултант: 17 декември (+9.78); общо декември (-81.16)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-10.89)

Златни прогнози: 17 декември (+2.4); общо декември (-16.66)

Сребърни прогнози: 17 декември (+7.38); общо декември (+37.44)