Резултати от прогнози (10 декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от прогнози (10 декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 10 декември (+6.65); общо декември (+17.05)

Златен мач: 10 декември (-5); общо декември (-14.3)

Твърд мач: 10 декември (+2.5); общо декември (-0.45)

Изненада на деня: общо декември (-10)

Консултант: 10 декември (+8.19); общо декември (-16.42)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо декември (-5.39)

Златни прогнози: общо декември (+4.31)

Сребърни прогнози: 10 декември (-1.5); общо декември (+27.78)