Резултати от деня (9 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (9 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 Ноември (-8); Общо Ноември (-34.34)

Златен мач: Общо Ноември (+0.92)

Твърд мач: Общо Ноември (-6.28)

Изненада на деня: Общо Ноември (+6.26)                                               

Консултант: 8 Ноември (+7.08); Общо Ноември (-63.39)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Ноември (-2.48)

Златни прогнози: 9 Ноември (-8); Общо Ноември (-65.26)

Сребърни прогнози: 9 Ноември (+7.34); Общо Ноември (-4.84)