Резултати от деня (9 ноември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (9 ноември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 ноември (+6.8); Общо ноември (-15.48)

Златен мач: 9 ноември(-7); Общо ноември (+10.14)

Твърд мач: 9 ноември(+2.4); Общо ноември (+11)

Изненада на деня: 9 ноември(-4); Общо ноември (-9)                         

Консултант: 9 ноември(+4.51); Общо ноември (+128.83)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 9 ноември (+3.6); Общо ноември (+30.2)

Златни прогнози: 9 ноември(-12.6); Общо ноември (-6.09)

Сребърни прогнози: 9 ноември(+25.39); Общо ноември (+68.1)