Резултати от деня (9 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (9 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 Март (-7); Общо Март (-28.28)

Златен мач: : 9 Март (-7); Общо Март (+0.44)

Твърд мач: 9 Март (+1.32); Общо Март (+1.49)

Изненада на деня:Общо Март (-0.8)                                                          

Консултант: 9 Март (+3.94);Общо Март (+32.2)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 9 Март (+4.96); Общо Март (+35.18)

Златни прогнози:Общо Март (+17.84)

Сребърни прогнози: 9 Март (-19.68);Общо Март (-36.45)