Резултати от деня (9 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (9 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 март (+4.96); Общо март (-38.96)

Златен мач: 9 март(-5); Общо март (-6.95)    

Твърд мач: 9 март(+5.04); Общо март (+20.14)

Изненада на деня: 9 март(-2); Общо март (+11.2)                             

Консултант: 9 март(-8.75); Общо март (-46.51)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 9 март (-20.96); Общо март (-49.19)

Златни прогнози: 9 март(+18.94); Общо март (-16.12)

Сребърни прогнози: 9 март(+10.16); Общо март (+57.06)