Резултати от деня (9 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (9 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 Февруари (+5); Общо Февруари (-15.38)

Златен мач: Общо Февруари (+1.2)

Твърд мач: 9 Февруари (-8); Общо Февруари (+3.52)

Изненада на деня: 9 Февруари (+2.5); Общо Февруари (+0.42)          

Консултант: 9 Февруари (+3.8);Общо Февруари (-86.18)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози:Общо Февруари (+6.01)

Златни прогнози: 9 Февруари (-8); Общо Февруари (-81.34)

Сребърни прогнози: 9 Февруари (+4.67); Общо Февруари (-61.21)