Резултати от деня (9 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (9 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 февруари (-8); Общо февруари (+24.89)

Златен мач: 9 февруари(-4); Общо февруари (-9.48)

Твърд мач: 9 февруари(-7); Общо февруари (-13.35)

Изненада на деня: 9 февруари(0); Общо февруари (+32.59)              

Консултант: 9 февруари(+22.08); Общо февруари (+118.03)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 9 февруари (+16.3); Общо февруари (+37.74)

Златни прогнози: 9 февруари(-4.92); Общо февруари (+62.78)

Сребърни прогнози: 9 февруари(-12.87); Общо февруари (-23.81)