Резултати от деня (9 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (9 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9август (+5.6); общо август (-0.04)

Златен мач: 9август (-5); общо август (-25.8)

Твърд мач: 9август (+3.68); общо август (+19.27)

Изненада на деня: общо август (+8.4)                                                         

Консултант: 9 август (-0.7); общо август (+17.5)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (+14.58)

Златни прогнози: 9 август (+2.43); общо август (+9.63)

Сребърни прогнози: 9 август (+9.03); общо август (+3.51)