Резултати от деня (9 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (9 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 Април (+4.24); Общо Април (-7.64)

Златен мач: 9 Април (+4.4); Общо Април (+28.33)

Твърд мач: 9 Април (+2.88); Общо Април (+3.8)

Изненада на деня:Общо Април (-8.12)                                                      

Консултант: 9 Април (+33.59);Общо Април (+283.67)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 9 Април (+7.76); Общо Април (+4.53)

Златни прогнози: 9 Април (-2.89);Общо Април (+105.62)

Сребърни прогнози: 9 Април (-0.29); Общо Април (+62.55)