Резултати от деня (9 април 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (9 април 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 9 април (-6); Общо април (-1.55)

Златен мач: 9 април(+4.5); Общо април (+10.4)         

Твърд мач: 9 април(+2.8); Общо април (-3.92)

Изненада на деня: 9 април(+4.62); Общо април (+29.82)                    

Консултант: 9 април(+22.07); Общо април (+64.52)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 9 април (+2.8); Общо април (-21.16)

Златни прогнози: 9 април(+9.31); Общо април (+65.97)

Сребърни прогнози: 9 април(+8); Общо април (+16.52)