Резултати от деня (8 Юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 Юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня:Общо Юни (+3.2)

Златен мач:Общо Юни (-16)

Твърд мач: Общо Юни (+14.49)

Изненада на деня:Общо Юни (+1)                                                               

Консултант: 8 Юни (+4.69); Общо Юни (+44.48)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Юни (-2.81)

Златни прогнози: Общо Юни (-9.23)

Сребърни прогнози: 8 Юни (+4.69); Общо Юни (+36.68)