Резултати от деня (8 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 юли (+5.12); Общо юли (-4.02)

Златен мач: 8 юли(-5); Общо юли (-5)

Твърд мач: 8 юли(+3.52); Общо юли (+10.52)

Изненада на деня: 8 юли(-6); Общо юли (-12)                                       

Консултант: 8 юли(+3.09); Общо юли (-1.77)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 8 юли (+0.72); Общо юли (+12.02)

Златни прогнози: 8 юли(-1.5); Общо юли (-14.3)

Сребърни прогнози: 8 юли(-1.48); Общо юли (5.76)