Резултати от деня (8 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 януари (+6); Общо януари (11.35)

Златен мач: 8 януари(+4.6); Общо януари (-0.2)        

Твърд мач: 8 януари(+1.26); Общо януари (-15.82)

Изненада на деня: 8 януари(0); Общо януари (+8.8)                             

Консултант: 8 януари(+11.86); Общо януари (-48.74)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 8 януари (0); Общо януари (11.8)

Златни прогнози: 8 януари(+5.86); Общо януари (+0.83)

Сребърни прогнози: 8 януари(0); Общо януари (-19.05)