Резултати от деня (8 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 Септември (-8); Общо Септември (-2.26)

Златен мач: Общо Септември (-1.59)

Твърд мач: Общо Септември (+14.95)

Изненада на деня: Общо Септември (-4.6)                                              

Консултант: 8 Септември (+1.81); Общо Септември (-34.52)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 8 Септември (+5.76); Общо Септември (-3.68)

Златни прогнози: Общо Септември (+8.12)

Сребърни прогнози: 8 Септември (-3.95); Общо Септември (-22.11)