Резултати от деня (8 септември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 септември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 септември (-8); Общо септември (-19.9)

Златен мач: 8 септември(-4); Общо септември (-25)

Твърд мач: 8 септември(-8); Общо септември (21.52)

Изненада на деня: 8 септември(-4); Общо септември (-20)                  

Консултант: 8 септември(37.86); Общо септември (-76.98)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 8 септември (-16); Общо септември (20.49)

Златни прогнози: 8 септември(-8); Общо септември (-3.65)

Сребърни прогнози: 8 септември(-21); Общо септември (-51.2)