Резултати от деня (8 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 Октомври (+5.6); Общо Октомври (+4.15)

Златен мач: 8 Октомври (+5.25); Общо Октомври (+12.89)

Твърд мач: 8 Октомври (+2); Общо Октомври (+0.76)

Изненада на деня: 8 Октомври (-8); Общо Октомври (-24)                   

Консултант: 8 Октомври (+38.88); Общо Октомври (+101.06)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 8 Октомври (+5.25); Общо Октомври (+19.17)

Златни прогнози: 8 Октомври (+28.47); Общо Октомври (+46.6)

Сребърни прогнози: 8 Октомври (+13.62); Общо Октомври (+92.12)