Резултати от деня (8 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 март (-8); Общо март (-44.93)

Златен мач: 8 март(+5.5); Общо март (-1.95)

Твърд мач: 8 март(+5.6); Общо март (+15.1)

Изненада на деня: 8 март(+5.4); Общо март (+13.2)                             

Консултант: 8 март(-0.83); Общо март (-37.76)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 8 март (-14); Общо март (-28.23)

Златни прогнози: 8 март(+8.8); Общо март (-2.82)

Сребърни прогнози: 8 март(+27.73); Общо март (+46.9)