Резултати от деня (8 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 Май (+6.8); Общо Май (+5.73)

Златен мач: 8 Май (-4); Общо Май (-20)

Твърд мач: 8 Май (+3.84); Общо Май (+3.95)

Изненада на деня: 8Общо Май (-11.96)                                                    

Консултант: 8 Май (-4.98);Общо Май (-99.58)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 8 Май (-2); Общо Май (-37.99)

Златни прогнози: 8 Май (+2.22);Общо Май (-15.42)

Сребърни прогнози: 8 Май (-5.2);Общо Май (-13.47)