Резултати от деня (8 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 Февруари (+5.84); Общо Февруари (-20.38)

Златен мач: 8 Февруари (+8.4); Общо Февруари (+1.2)

Твърд мач: 8 Февруари (+2.25); Общо Февруари (+11.52)

Изненада на деня: 8 Февруари (+2.68); Общо Февруари (-2.08)         

Консултант: 8 Февруари (+30.9);Общо Февруари (-89.98)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 8 Февруари (+6.56); Общо Февруари (+6.01)

Златни прогнози: 8 Февруари (+10.65); Общо Февруари (-73.34)

Сребърни прогнози: 8 Февруари (+9.76); Общо Февруари (-65.88)