Резултати от деня (8 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (8 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 8 декември (+6.65); Общо декември (-7.65)

Златен мач: 8 декември(-5); Общо декември (-12.65)           

Твърд мач: 8 декември(+1.76); Общо декември (-0.98)

Изненада на деня: 8 декември(-3); Общо декември (-1.6)                 

Консултант: 8 декември(+0.15); Общо декември (-47.94)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 8 декември (+10.61); Общо декември (-51.59)

Златни прогнози: 8 декември(+15.4); Общо декември (+87.34)

Сребърни прогнози: 8 декември(-13.4); Общо декември (-29.44)